Kvalitetspris inom äldreomsorgen

2018-06-07 14:43

Kvalitetspris

Nu är det återigen dags för nominering av kvalitetspris inom äldreomsorgen i Danderyd. 1 september är sista dag för 2018 års nominering. För mer information om kriterier läs nomineringsanvisningarna.

Nomineringsanvisningar

Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Läs mer om kvalitetspriset inom äldreomsorgen i Danderyd