Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Ledningsreparationer påverkar motionsspår i Rinkebyskogen

2018-08-29 15:23

Svenska kraftnät kommer utföra ledningsreparationer i Rinkebyskogen. Arbetet kommer medföra störningar på grönvita- och gröna motionsspåret. Arbetet kommer starta torsdagen den 30 augusti och beräknas pågå under ca 4 veckor.

Grönvita spåret kommer påverkas kraftigt, då Svenska kraftnät förstärker vägarna in i området inför kommande byte av skarv som är nedgrävd. Vi avråder därför alla att nyttja det grönvita spåret under reparationsperioden. Även gröna spåret kommer få viss påverkan.