Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Ledningsreparationer påverkar motionsspår i Rinkebyskogen

2018-08-29 15:23

Svenska kraftnät kommer utföra ledningsreparationer i Rinkebyskogen. Arbetet kommer medföra störningar på grönvita- och gröna motionsspåret. Arbetet kommer starta torsdagen den 30 augusti och beräknas pågå under ca 4 veckor.

Grönvita spåret kommer påverkas kraftigt, då Svenska kraftnät förstärker vägarna in i området inför kommande byte av skarv som är nedgrävd. Vi avråder därför alla att nyttja det grönvita spåret under reparationsperioden. Även gröna spåret kommer få viss påverkan.