Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Integration med second hand

2018-02-02 11:23

Lions värdecheck

Alla nyanlända som kommer till Danderyd får en gåvocheck hos Lions Club Danderyd, en second hand-butik i Mörby centrum. Gåvochecken är ett välbehövligt bidrag för nya Danderydsbor som ska inreda sina hem.

Issam Shahin kom som nyanländ till Danderyd för drygt ett år sedan. I dag arbetar han som volontär i Lions Club Danderyd varje lördag mellan 11-15.

Issams arbete och engagemang betyder mycket för många av affärens kunder. De som bara pratar arabiska eller kurdiska kan få hjälp och vägledning av Issam på sitt eget språk. Samtidigt ger arbetet Issam själv möjlighet att öva svenska och knyta nya kontakter i samhället.

Varmt tack till Lions Club Danderyd och Issam Shahin för era värdefulla insatser!

Läs mer om hur du eller din förening kan stötta nyanlända i Danderyd