Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Integration med second hand

2018-02-02 11:23

Lions värdecheck

Alla nyanlända som kommer till Danderyd får en gåvocheck hos Lions Club Danderyd, en second hand-butik i Mörby centrum. Gåvochecken är ett välbehövligt bidrag för nya Danderydsbor som ska inreda sina hem.

Issam Shahin kom som nyanländ till Danderyd för drygt ett år sedan. I dag arbetar han som volontär i Lions Club Danderyd varje lördag mellan 11-15.

Issams arbete och engagemang betyder mycket för många av affärens kunder. De som bara pratar arabiska eller kurdiska kan få hjälp och vägledning av Issam på sitt eget språk. Samtidigt ger arbetet Issam själv möjlighet att öva svenska och knyta nya kontakter i samhället.

Varmt tack till Lions Club Danderyd och Issam Shahin för era värdefulla insatser!

Läs mer om hur du eller din förening kan stötta nyanlända i Danderyd