Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Integration med second hand

2018-02-02 11:23

Lions värdecheck

Alla nyanlända som kommer till Danderyd får en gåvocheck hos Lions Club Danderyd, en second hand-butik i Mörby centrum. Gåvochecken är ett välbehövligt bidrag för nya Danderydsbor som ska inreda sina hem.

Issam Shahin kom som nyanländ till Danderyd för drygt ett år sedan. I dag arbetar han som volontär i Lions Club Danderyd varje lördag mellan 11-15.

Issams arbete och engagemang betyder mycket för många av affärens kunder. De som bara pratar arabiska eller kurdiska kan få hjälp och vägledning av Issam på sitt eget språk. Samtidigt ger arbetet Issam själv möjlighet att öva svenska och knyta nya kontakter i samhället.

Varmt tack till Lions Club Danderyd och Issam Shahin för era värdefulla insatser!

Läs mer om hur du eller din förening kan stötta nyanlända i Danderyd