Nominera till Hälsovårdsfonden

2018-09-21 14:07

Hälsovårdsfonden delar ut ett stipendium till elev, lärare eller annan person verksam i Danderyds kommun som främjat en sund utveckling exempelvis att förebygga ohälsa kopplat till alkohol, tobak och droger.

Hälsovårdsfonden uppstod genom en donation 1968 från Einar von Holst.
Stipendiater ur denna fond ska tilldelas elev, lärare eller annan person verksam i Danderyds kommun. Personen ska på ett särskilt framstående sätt utgjort ett gott föredöme när det gäller att stimulera och främja en sund utveckling på hälsovårdsfondens område. Insatserna kan vara inom något eller några av följande verksamheter

  • Skolverksamhet
  • Förebygga mobbing
  • Idrott
  • Fritidsverksamhet
  • Naturvård
  • Samhällslivet i övrigt

Under 2018 finns det ca 75 000 kronor att dela ut.

Har ni någon eller några i er skola eller förening som ni vill förslå och nominera? Skicka en nominering eller ansökan där ni motiverar er nominering till stipendiet.

Skicka din nominering via formuläret nedan senast den 26 oktober. 

Nominering till Hälsovårdsfonden