Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Paviljong på gång för Haga – beslut om rivning klart

2018-09-26 11:48

Exempelbild som visar hur paviljonger kan komma att se ut

I augusti kom beskedet att Haga på Enebybergs skola inte var i tillräckligt bra skick för skolverksamhet. Knappt fyra veckor senare är arbetet med ny skolpaviljong på god väg och beslut har fattats att gamla Haga ska rivas.

Exempelbild på paviljongens utförande. Foto: PCS

Det var i samband med renovering av lokalerna i Haga som dolda fuktskador i byggnaden uppmärksammades under slutet av sommaren. Efter kompletterande undersökningar av lokalerna kom beskedet att Haga behövde rustas upp ytterligare för att bli i fullgott skick. Samtidigt fanns ett behov av att hitta en mer långsiktig lösning för skollokalerna i Enebybergs område.


Den sammanvägda bedömningen blev att det inte var värt att rusta upp gamla Haga på kort sikt och att en temporär skolpaviljong skulle ge elever och personal bättre standard. Knappt fyra veckor senare är nu arbetet med att få Hagas paviljong på plats i full gång.

Paviljong för fyra klasser

Planen är att paviljongen byggs i ett våningsplan med plats för fyra klassrum och grupprum, två fritidslokaler samt personalrum. Planlösningen togs fram tillsammans med skolpersonal och leverantör för att passa den pedagogiska verksamheten på bästa sätt.


–    En dryg vecka efter beslutet från fastighetsnämnden kunde vi beställa paviljongen och nu söker vi bygglov för att placering längs med Björkvägen, söder om gamla Haga. Det har varit en snabb process så här långt. Om allt klaffar är vår förhoppning att elever och personal ska kunna flytta in i de nya lokalerna efter årsskiftet, säger Anna Helin, projektledare på tekniska kontoret.


Så snart bygglovet är på plats väntar markarbete och därefter tar det ca 11 veckor att montera och färdigställa paviljongen. Till dess har elever och lärare undervisning i tillfälliga utrymmen i Enebybergs skola.

Beslut om rivning

Fastighetsnämnden beslutade den 13 september att gamla Haga ska rivas. Därmed ges plats åt ytterligare skolgårdsyta. Ansökan om rivningslov har skickats in men än finns ingen exakt tidplan för när rivning sker.


Vad gäller den långsiktiga planen för skollokaler i Enebyberg beslutade kommunstyrelsen den 3 september att behov av lokaler, status och nyttjande av befintliga skolfastigheter samt plats för en eventuell ny skola och fullstor idrottshall inom Enebyberg, nu ska utredas.