Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Polisen beslutar om tillfällig kamerabevakning

2018-08-17 10:33

Täbys lokalpolisområdeschef har fattat beslut om tillfällig kamerabevakning med stöd av 10§ kamerabevakningslagen (2018:1200, KBL). Polismyndigheten kommer att sätta upp tre tillfälliga kameror på de tre stora infartsvägarna till Djursholm dvs Danderydsvägen, Vendevägen och Stockholmsvägen.

Bakgrunden är att ett antal rån har skett i norra Stockholms län under våren och sommaren. Vid två tillfällen i Djursholm har gärningsmännen gått in till personer som varit hemma och genom hot kommit över bland annat bilnycklar och i ett fall tagit bilen.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet i området samt underlätta för polisen att kunna utreda och lagföra sådan brottslighet. När kamerorna kommit upp kommer det att lämnas upplysning genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt.

Polisens informationsbrev till närboende