Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Polisen beslutar om tillfällig kamerabevakning

2018-08-17 10:33

Täbys lokalpolisområdeschef har fattat beslut om tillfällig kamerabevakning med stöd av 10§ kamerabevakningslagen (2018:1200, KBL). Polismyndigheten kommer att sätta upp tre tillfälliga kameror på de tre stora infartsvägarna till Djursholm dvs Danderydsvägen, Vendevägen och Stockholmsvägen.

Bakgrunden är att ett antal rån har skett i norra Stockholms län under våren och sommaren. Vid två tillfällen i Djursholm har gärningsmännen gått in till personer som varit hemma och genom hot kommit över bland annat bilnycklar och i ett fall tagit bilen.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet i området samt underlätta för polisen att kunna utreda och lagföra sådan brottslighet. När kamerorna kommit upp kommer det att lämnas upplysning genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt.

Polisens informationsbrev till närboende