Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Renovering av Hagaskolan avbryts och paviljonger uppförs

2018-08-27 17:26

Hagaskolan, som är en del av Enebybergs skola, har sedan en tid haft problem med sina lokaler. Nya paviljonger ska nu lösa lokalfrågan. En större genomlysning av behovet av skollokaler inom Enebyberg kommer också att göras. 

Hagaskolan, som är en del av Enebybergs skola, har sedan en tid haft problem med sina lokaler. Nya paviljonger ska nu lösa lokalfrågan. En större genomlysning av behovet av skollokaler inom Enebyberg kommer också att göras.

Hagaskolans lokaler har renoverats flera gånger, nu senast under sommaren. På grund av att nya problem i byggnaden framkommit under renoveringens gång, har arbetet blivit försenat. Detta har lett till att sedan skolstarten i augusti har omkring 100 elever vid skolan fått sin undervisning i andra, tillfälliga lokaler inom Enebybergs skola. 

Renoveringar inte tillräckligt

Flera tekniska undersökningar av lokalerna har genomförts av både externa experter och representanter från tekniska kontoret på Danderyds kommun. Vid skolstarten visade det sig att renoveringarna inte varit tillräckliga för att skapa en trygg och säker miljö på Hagaskolan.  

– Enligt våra analyser kommer det att vara alltför krävande i både tid och pengar att åtgärda de problem med inomhusmiljön som vi nu har sett på skolan. Vi kan helt enkelt inte se att det är värt att fortsätta arbetet med undersökningar och åtgärder för att få Hagaskolan i fullgott skick, säger Anna Tengelin Skoog, chef vid tekniska kontoret på Danderyds kommun.

Paviljonger istället

– Fastighetsnämnden har nu fattat beslut om att vi omgående ska hyra in paviljonger till Hagaskolan. Denna typ av byggnader håller god standard och jag tycker att det är en bra lösning. Vi kommer nu att arbeta med full kraft för att få dem på plats så snart som möjligt. Tanken är att de ska placeras ovanpå de paviljonger som redan finns på området, berättar Anna Tengelin Skoog.  

En större genomlysning av lokalbehoven inom Enebybergs skola kommer också att göras. Därefter ska en plan tas fram som specificerar hur dessa bäst kan användas framöver och vilket underhåll och eventuell nybyggnation som kommer att krävas.  

För bästa möjliga undervisning

– Mitt uppdrag har hela tiden varit, och kommer att fortsätta vara, att tillsammans med skolans rektor se till att bästa möjliga undervisning kan bedrivas inom Enebybergs skola. Beskedet att nya paviljonger är på väg är mycket positivt och jag ser även fram emot den större översyn av skolans lokaler som ska göras, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala skolor. 

Kontaktpersoner

Torsten Sjögren, ordförande fastighetsnämnden, telefon: 0706-27 24 45,

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, telefon: 08-568 912 02,  

Maria Weståker, verksamhetschef skola, telefon: 08-568 913 87,