Renovering av p-platser vid Sätra äng

2018-10-25 16:02

Sätra äng karta

Svevia och Peab har fått i uppdrag av Danderyds kommun att renovera parkeringsplatserna vid Sätraängsvägen 136-150 och 106-134. Syftet är att skapa bättre utrymmen för parkering. Arbetet görs i tre etapper under perioden 30 okt – 9 nov 2018.

Detta gör vi:

  • Vi röjer sly och grenar från parkeringsplatserna
  • Vi sätter upp nya parkeringsräcken.
  • Vi fräser och asfalterar alla parkeringsplatser.
  • Vi målar upp parkeringsrutor.

Så görs arbete:

  • Etapp 1: Sätraängsvägen 136 – 150, 30 okt – 1 nov
  • Etapp 2: Sätraängsvägen 124 – 134, 5 nov – 7 nov
  • Etapp 3: Sätraängsvägen 106 – 124, 7 nov – 9 nov

Så påverkar det dig:

  • Det går inte att parkera på Sätraängsvägen 106-150 under arbetets gång. Se datum och plats för renoveringsarbetet ovan.
  • Lastbilar och grävmaskiner begränsar framkomligheten under renoveringsarbetet.
  • Tack för att du hittar en annan plats att parkera på under denna tid. Snart är parkeringsplatser färdiga att använda!

Frågor:

Kontakta kommunen