Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Roslagsbanan stängs av under påsken

2018-03-29 10:52

Delar av Roslagsbanan kommer att stängas av på sträckan Stockholm östra – Roslags Näsby och Stockholm östra – Näsby Park från långfredagen 30 mars till Annandag påsk 2 april. Norr om Roslags Näsby kommer tågen att gå som vanligt.

Under avstängningen byggs en ny stödmur vid Frescati. Det kommer även att ske underhållsarbeten med kontaktledningar, bullerskydd och geologiska undersökningar. Arbetet med utbyggnaden av dubbelspår fortsätter under våren och försommaren.

www.sll.se/roslagsbanan