Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Roslagsbanan stängs av under påsken

2018-03-29 10:52

Delar av Roslagsbanan kommer att stängas av på sträckan Stockholm östra – Roslags Näsby och Stockholm östra – Näsby Park från långfredagen 30 mars till Annandag påsk 2 april. Norr om Roslags Näsby kommer tågen att gå som vanligt.

Under avstängningen byggs en ny stödmur vid Frescati. Det kommer även att ske underhållsarbeten med kontaktledningar, bullerskydd och geologiska undersökningar. Arbetet med utbyggnaden av dubbelspår fortsätter under våren och försommaren.

www.sll.se/roslagsbanan