Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Roslagsbanan stängs av under påsken

2018-03-29 10:52

Delar av Roslagsbanan kommer att stängas av på sträckan Stockholm östra – Roslags Näsby och Stockholm östra – Näsby Park från långfredagen 30 mars till Annandag påsk 2 april. Norr om Roslags Näsby kommer tågen att gå som vanligt.

Under avstängningen byggs en ny stödmur vid Frescati. Det kommer även att ske underhållsarbeten med kontaktledningar, bullerskydd och geologiska undersökningar. Arbetet med utbyggnaden av dubbelspår fortsätter under våren och försommaren.

www.sll.se/roslagsbanan