Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Danderyd satsar på ledarskap

2018-06-20 15:03

Åsa Heribertson

Danderyds kommun storsatsar på sina chefer: Under 2018 går drygt 100 chefer ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. Kommundirektör Åsa Heribertson ser satsningen som viktig för att kommunen ska vara konkurrenskraftig och uppnå målet att bli en av de bästa arbetsgivarna inom offentlig sektor.

- Detta är för oss en helt unik satsning för samtliga våra chefer i kommunen, säger Åsa Heribertson, kommundirektör Danderyds kommun. Syftet är att skapa en stark gemensam referensram för chefs- och ledarfrågor. Med riktigt bra chefer skapar vi ett bra klimat och positivt avtryck hos alla medarbetare som i sin tur gynnar Danderydsborna.

Det ska kännas meningsfullt att arbeta här

Åsa berättar att kommunen vill vara en bra arbetsgivare som attraherar såväl nuvarande som blivande chefer och medarbetare. De ska känna att i Danderyd är det meningsfullt att arbeta.

Chefs- och ledarskapsprogrammet innefattar tre olika delar: En individuell del där man som chef fokuserar på sitt eget ledarskap, en del med grupputveckling där cheferna möts över förvaltningsgränserna samt en intern organisationsdel som kommunledningskontoret ansvarar för.

Danderyd har en ny vision, att bli den bästa kommunen att leva, bo och verka i. Ett högt och ambitiöst mål, hur kom ni fram till det?

- Visionen är framtagen i politisk enighet mellan partiblocken vilket stärker oss chefer och medarbetare att verka i visionens riktning, berättar Åsa Heribertson. Vi stärks även av mycket engagerade medborgare i kommunen, ett framgångsrikt civilsamhälle och ett rikt näringsliv. Ambitionen är satt utefter den nivån och jag ser att vi har goda förutsättningar att lyckas, säger Åsa Heribertson. 

- Vi har ett bra läge i regionen med goda kommunikationer som är ännu en positiv sak när vi ska rekrytera. Hos oss har alla medarbetare utmärkta möjligheter att växa som människa, lära sig nytt och få tillfälle till utvecklande samspel och samverkan, avslutar Åsa Heribertson.

Danderyds kommuns vision 

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i!

Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Läs mer om Danderyds kommuns vision