Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Skolkort till elever i årskurs 7-9

2018-05-31 10:53

Från och med höstterminen 2018 får alla elever i årskurs 7-9 SL:s skolkort om avståndet mellan hem och skola är minst 4 kilometer.

För att få SL:s skolkort måste följande kriterier uppfyllas.

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.
  • Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 kilometer. Mätmetod Google Maps.

Skolkortet gäller för resor med SL-trafiken i Stockholms län, samt pendeltåg till/från Bålsta och Gnesta. Biljetten gäller helgfri måndag - fredag mellan klockan 04.30 och 19.00.

Elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser

Om skolskjuts är beviljad så erhålls normalt skjuts till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. Undantag kan göras för elever till föräldrar med gemensam vårdnad och där eleven växelvis bor hos båda föräldrarna.

  • Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas även om en av föräldrarna bor närmare än fastställda avståndsregler.
  • Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmre skolan än fastställda avståndsregler, beviljas inte SL:s skolbiljett.

Ansök om skolkort

Här ansöker vårdnadshavarna om SL:s skolkort

För att vara garanterad ett kort till skolstarten måste ansökan göras senast 24 juni. Besked om ansökan skickas till den e-postadress som uppges i ansökan samt till 

Mina sidor

SL-kortet delas ut på elevens skola i samband med skolstart.

För att förlustgarantin ska gälla behöver du registrera kortet på SL:s hemsida.

Vid frågor kontakta: 

Synpunkter och frågor

eller 08-568 910 00.