Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Skolstart betyder många barn i trafiken

2018-08-21 11:09

Den här veckan börjar skolorna och det finns därför många barn och ovana trafikanter längs vägarna! Det är därför viktigt att se över växtligheten vid fastigheter som angränsar till vägar.

Tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter.

Växtligheten får inte heller växa ut över trottoarerna så att de gående tvingas ut i körbanan.

Mer information och broschyren 'Klipp häcken innan det händer något'.