Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Skolstart betyder många barn i trafiken

2018-08-21 11:09

Den här veckan börjar skolorna och det finns därför många barn och ovana trafikanter längs vägarna! Det är därför viktigt att se över växtligheten vid fastigheter som angränsar till vägar.

Tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter.

Växtligheten får inte heller växa ut över trottoarerna så att de gående tvingas ut i körbanan.

Mer information och broschyren 'Klipp häcken innan det händer något'.