Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Undvik att klippa torrt gräs

2018-07-19 10:36

torrt gräs

Gräset i vägkanterna klipps inte i Danderyd just nu på grund av den stora brandrisk som råder. Om en klinga går mot en liten sten kan gnistor skapas som i värsta fall kan orsaka brand. 

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar på risker med att hantera maskiner som kan slå gnistor. Undvik gärna gräsklippning så länge det är varmt och torrt. Om du av någon anledning måste klippa gräset, se till att ha vatten lätt tillgängligt.

När man använder till exempel en gräsklippare är det lätt att stöta emot en sten eller liknande och det räcker för att en gnista ska få gräset att brinna. Brandrisken har med fuktighet att göra och inte med längden på gräset. Allt gräs som är torrt är brandfarligt. 

Räddningstjänst