Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Utökad bevakning i Danderyd

2018-08-14 11:33

Danderyds kommun kommer att utöka bevakningen med väktare. Åtgärden kommer efter flera otäcka rån den senaste tiden, som skett i privatpersoners hem då de boende varit hemma. Vapen har förekommit och några av de drabbade har misshandlats.

- Det är helt oacceptabelt att den organiserade brottsligheten ska tillåtas breda ut sig på det sätt som nu sker i Danderyd. En grundläggande uppgift för det demokratiska samhället är att alla ska kunna känna sig trygga i det egna hemmet. Det blir nu alltmer tydligt att regeringen inte förmår att klara den uppgiften, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Pressmeddelande

Brottsförebyggande arbete i Danderyd