Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Utökad bevakning i Danderyd

2018-08-14 11:33

Danderyds kommun kommer att utöka bevakningen med väktare. Åtgärden kommer efter flera otäcka rån den senaste tiden, som skett i privatpersoners hem då de boende varit hemma. Vapen har förekommit och några av de drabbade har misshandlats.

- Det är helt oacceptabelt att den organiserade brottsligheten ska tillåtas breda ut sig på det sätt som nu sker i Danderyd. En grundläggande uppgift för det demokratiska samhället är att alla ska kunna känna sig trygga i det egna hemmet. Det blir nu alltmer tydligt att regeringen inte förmår att klara den uppgiften, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Pressmeddelande

Brottsförebyggande arbete i Danderyd