Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Utökad bevakning under sportlovet

2018-02-21 16:35

Under sportlovet kommer Danderyds kommun att utöka ordinarie väktarbevakning till att också omfatta dagtid. Åtgärden görs i brottsförebyggande syfte och för att öka tillsynen av kommunens fastigheter och lokaler.

Även polisen och grannsamverkan i Danderyd och Täby intensifierar sitt arbete under sportlovet. Det görs eftersom inbrottsfrekvensen vanligen ökar under lov och helger. Polisen kommer att arbeta både med synliga insatser tillsammans med grannsamverkansbilarna, och på andra sätt.

Läs mer om hur du själv kan bidra till att förebygga inbrott hos dig och dina grannar:

Samverkan mot brott - Grannsamverkan

Läs mer om brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete