Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Utökad bevakning under sportlovet

2018-02-21 16:35

Under sportlovet kommer Danderyds kommun att utöka ordinarie väktarbevakning till att också omfatta dagtid. Åtgärden görs i brottsförebyggande syfte och för att öka tillsynen av kommunens fastigheter och lokaler.

Även polisen och grannsamverkan i Danderyd och Täby intensifierar sitt arbete under sportlovet. Det görs eftersom inbrottsfrekvensen vanligen ökar under lov och helger. Polisen kommer att arbeta både med synliga insatser tillsammans med grannsamverkansbilarna, och på andra sätt.

Läs mer om hur du själv kan bidra till att förebygga inbrott hos dig och dina grannar:

Samverkan mot brott - Grannsamverkan

Läs mer om brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete