Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Utökad bevakning under sportlovet

2018-02-21 16:35

Under sportlovet kommer Danderyds kommun att utöka ordinarie väktarbevakning till att också omfatta dagtid. Åtgärden görs i brottsförebyggande syfte och för att öka tillsynen av kommunens fastigheter och lokaler.

Även polisen och grannsamverkan i Danderyd och Täby intensifierar sitt arbete under sportlovet. Det görs eftersom inbrottsfrekvensen vanligen ökar under lov och helger. Polisen kommer att arbeta både med synliga insatser tillsammans med grannsamverkansbilarna, och på andra sätt.

Läs mer om hur du själv kan bidra till att förebygga inbrott hos dig och dina grannar:

Samverkan mot brott - Grannsamverkan

Läs mer om brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete