Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

VA-arbetet på Edsviksvägen försenat

2018-05-09 11:29

VA-arbetet på Edsviksvägen är tyvärr försenat och kommer att pågå till slutet av juni. Det är svåra markförhållanden som försenar arbetet . Alla berörda fastighetsägare informeras kontinuerligt.