VA-arbetet på Edsviksvägen försenat

2018-05-09 11:29

VA-arbetet på Edsviksvägen är tyvärr försenat och kommer att pågå till slutet av juni. Det är svåra markförhållanden som försenar arbetet . Alla berörda fastighetsägare informeras kontinuerligt.