Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

"Välj att sluta" - satsning mot våld i nära relationer

2018-01-18 11:00

valjattsluta

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. 

Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med andra aktörer, satsar nu på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende. På socialkontoret i Danderyds kommun kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd. Läs mer kommunens stöd längst ned i nyheten.

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor kostar svenska staten minst 13 miljarder kronor varje år. På kort sikt handlar det om läkarvård och kostnader för rättsväsendet och på längre sikt om nedsatt produktivitet hos utsatta då våldet ibland leder långvariga sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Svårare att mäta är de förödande effekterna som den utsatta betalar med förlorad livskvalitet, rädsla och ibland även sitt liv.

Ulf Calvert är terapeut vid mottagningen Manscentrum i Stockholm och behandlar män som har våldsproblematik.

– Många av de personer jag möter är chockade över sitt beteende och mår mycket dåligt när de ser hur det påverkar deras familj. Det kan vara svårt att inse hur våldsamt det egna beteendet varit. Den person som utövar våld har mycket att vinna på att söka hjälp för att förändra sitt beteende, både i relationerna till andra, men även för ens egna välmående, säger han.

Stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på att ta hand om de våldsutsatta personerna. Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig åt våldsutövarna. Välj att sluta har till syfte att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. I många kommuner erbjuds detta kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sin våldsproblematik. 

– Givetvis ska personer som utsätts för våld få stöd och skydd, men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren säger Christina Ericson, projektledare för den nya satsningen Välj att sluta vid Länsstyrelsen Stockholm. 

Hon fortsätter:

 – Partnervåld förekommer i alla typer av förhållanden, och både män och kvinnor kan vara våldsutövare. Forskning visar dock att det våld som riktas mot kvinnor är mer omfattande samt har större och mer långtgående effekter, både för individen och på samhällsnivå. Därför väljer vi att huvudsakligen vända oss till män i denna satsning.

Hjälp och stöd från kommunen

Lever du med våld i nära relationer? Socialkontoret på Danderyds kommun hjälper både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer att få hjälp och stöd. Besök länken för information och kontaktuppgifter:

Våld i nära relationer 

Välj att sluta

På hemsidan valjattsluta.se finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

www.valjattsluta.se