Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Starthjälp på Välkomstcentret

2018-10-05 15:15

Välkomstcenter i Danderyd

Alla nyanlända som blir placerade i Danderyd bjuds in till kommunens Välkomstcenter. I Välkomstcentrets lokaler i biblioteket i Mörby centrum får de nyanlända en första introduktion till Danderyds kommun.

På Välkomstcentret får nyanlända information om vilka ideella verksamheter som finns och tips om aktiviteter, som till exempel församlingarnas språkträning, öppna förskolan, idrotts- och kulturföreningar och digitala mötesplatser. De nyanlända får också veta var biblioteken finns, hur lokaltrafiken fungerar, tips om kursen i samhällsorientering och Länsstyrelsens information för personer som är nya i Sverige, och mycket annat.

Många olika språk bland volontärerna

Bland Välkomstcentrets volontärer finns personer som bott länge i kommunen och nyanlända som bott en tid i Danderyd. Det gör att det finns en bred språkkompetens med volontärer som pratar bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, somaliska, kurdiska, engelska och svenska. Volontärerna har också olika erfarenheter och kompetenser – vissa har ett stort kontaktnät i kommunen, andra har personliga erfarenheter av att komma som nyanländ till Sverige och Danderyd.

Bra tips första tiden

Välkomstcentret har öppet fyra gånger i veckan. Här kan nya kommuninvånarna få hjälp med till exempel att

  • förstå samhällsinformation
  • ta kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • fylla i blanketter och ringa samtal
  • hitta mötesplatser och språkträning
  • hitta till olika platser
  • söka information om jobb och bostäder.

Välkomstcentrets volontärer fungerar som ett inledande stöd för dem som saknar kontaktnät i Sverige och Danderyd. En viktig del av Välkomstcentrets arbete är att förmedla kontakter till föreningar, engagerade kommuninvånare och aktiviteter. Kontakterna gör det lättare för nyanlända att förstå samhället, lära sig svenska och bygga upp ett eget kontaktnät i Sverige.

Kommunen samarbetar med föreningar

Välkomstcentret drivs av Danderyds kommun i samarbete med Danderyds församling, Borgenkyrkan, En utsträckt hand – Täby och Danderyd och Alla Tillsammans i Danderyd. Välkomstcentret är en bra plats för föreningar att marknadsföra sina aktiviteter mot målgruppen nyanlända. Det gör att de kan få ett ökat medlemsantal och mångfald i föreningen och samtidigt göra en insats för en bättre integration.

Mer information            

Mer information om Välkomstcentret

Information för föreningar hittar du här

Vill du engagera dig för integration, titta här