Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Sandsopning av gator pågår

2018-04-04 14:58

Vårens bortsopning av sand från kommunens gator, cykel- och gångbanor pågår för fullt i syfte att göra trafiken säkrare. Arbetet kommer att pågå främst under kvällar och helger.

Sandsopningen kommer att vara slutförd senast 15 maj och ske område för område i följande ordning (varierar från år till år):

  1.     Enebyberg
  2.     Stocksund
  3.     Västra Danderyd
  4.     Djursholm

Kom ihåg att inte sopa ut grus och damm från tomt och förgårdsmark (den lilla bit mark mellan din tomt och väg/gata) till gatan. Det gör att gatan behöver sopas flera gånger.

Om du ser att gator och trottoarer inte blivit sopade efter 15 maj kan du göra en felanmälan.
Felanmäl utebliven sandsopning

Prioriterade platser

I vilken ordning sandsopningen sker presenteras i nedanstående prioriteringslista.

Buss- och centrumanläggningar
•    Mörby centrum
•    Djursholms centrum
•    Nora torg
•    Mörby hållplats
•    Danderydsterminalen
•    Svalnäs allé, gästhemmet

Förskolor, fritids och skolor
•    Angöringsytor

Prioriterade vägar
•    Bussvägar
•    Gång- och cykelvägar
•    Huvudvägar