Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Sandsopning av gator pågår

2018-04-04 14:58

Vårens bortsopning av sand från kommunens gator, cykel- och gångbanor pågår för fullt i syfte att göra trafiken säkrare. Arbetet kommer att pågå främst under kvällar och helger.

Sandsopningen kommer att vara slutförd senast 15 maj och ske område för område i följande ordning (varierar från år till år):

  1.     Enebyberg
  2.     Stocksund
  3.     Västra Danderyd
  4.     Djursholm

Kom ihåg att inte sopa ut grus och damm från tomt och förgårdsmark (den lilla bit mark mellan din tomt och väg/gata) till gatan. Det gör att gatan behöver sopas flera gånger.

Om du ser att gator och trottoarer inte blivit sopade efter 15 maj kan du göra en felanmälan.
Felanmäl utebliven sandsopning

Prioriterade platser

I vilken ordning sandsopningen sker presenteras i nedanstående prioriteringslista.

Buss- och centrumanläggningar
•    Mörby centrum
•    Djursholms centrum
•    Nora torg
•    Mörby hållplats
•    Danderydsterminalen
•    Svalnäs allé, gästhemmet

Förskolor, fritids och skolor
•    Angöringsytor

Prioriterade vägar
•    Bussvägar
•    Gång- och cykelvägar
•    Huvudvägar