Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Öppet hus och samråd om ny förskola på Tranholmen

2019-04-02 14:20

Nu finns ett förslag på detaljplan för en ny förskola på Tranholmen.

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola samt medge bostadsändamål på fastigheten Tranholmen 1:92. Den nya förskolan är tänkt att ersätta den pråm där det bedrivs förskoleverksamhet idag.

Öppet hus 8 april

Den 8 april, kl 18-19.30 arrangeras ett öppet hus där förslaget visas i Tranholmens loge, Lärkstigen 141a. Fram till och med 13 maj finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du ta del av samrådsförslaget i sin helhet:

Samrådsförslag om ny förskola på Tranholmen