Du är också viktigast

2019-02-25 13:30

Med start den 5 mars 2019 erbjuder vi en kortare kurs för föräldrar som har barn med ASD/Aspergers syndrom.

Att leva med ett barn som har ASD/Aspergers syndrom innebär att leva i ett extra utmanande föräldraskap. För att man ska orka måste man ändå ta hand om sig själv.

Syftet är att förmedla kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte där fokus ligger på dina egna upplevelser och känslor. Kursledare är Kerstin Alm och Mikael Nylander. Kerstin Alm har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar diagnosticerade med Asperger. Hon är bl.a. medförfattare till boken "Inte bara Anna".

Cirkeln löper över fem träffar arrangeras i samarbete med föreningen Attention Täby med omnejd som vänder sig till föräldrar som har barn med NPF-diagnos.

Start: 5 mars kl 18.00

Anmälan till anhörigkonsulenten Mikael Nylander via mail eller telefon 08-568 919 26.