Avboka kursplats/återlämna instrument

Avboka redan köpt kurs

Om du önskar avsluta/avboka en kurs som du redan har köpt via StudyAlong gäller de boknings- och betalvillkor som du godkände i samband med köpet. 

  • Avboka påbörjad kurs - Notera att för påbörjad kurs görs ingen återbetalning av terminsavgiften. Meddela din lärare via formuläret nedan om du avser sluta före terminen är slut.
  • Ångerrätt - Om du ångrar ditt köp inom 14 dagar från köpdatumet och kursen inte har startat och du ej har påbörjat kursen, gäller ångerrätten. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela  detta via e-post genom att bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt tydligt beskriva i mejlet att du ångrar dig.
  • Återköp - Om du måste avbeställa kursen efter de 14 dagarna men före kursstart, har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 500 kr. Meddela detta via e-post till
  • Kulturskolans boknings- och betalningsvillkor.

Avboka kursplats inför kommande termin

Du blir aldrig automatiskt återanmäld till nästa termin. Däremot får alla befintliga elever via StudyAlong ett erbjudande om att fortsätta kommande termin. Om du inte önskar fortsätta, tar du bara bort erbjudandet när det dyker upp.  

Återlämna hyrda instrument

Om du har hyrt något instrument från Kulturskolan skall det återlämnas till Kulturskolan (Danderydsgården, Noragårdsvägen 27) senast den 24 augusti inför höstterminen respektive den 15 januari. Därefter debiteras hyra för kommande termin. 
Öppettider under läsåret är mån-tors kl 1500-1900 (lov- och helgfria dagar) fyll i återlämningsblanketter i receptionen och lämna instrumentet där. För öppet tider under jul- och sommarlov, maila

 

 

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.

AVBOKNING
INSTRUMENT som du har hyrt av kulturskolan återlämnas på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27.INFORMATION Om du använder denna ansökan godkänner du att de personuppgifter som lämnas i ansökan kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och endast för det ändamål som ansökan avser