Musikal

Musikal är en mix av dans, sång och teater. Lärare från de tre diciplinerna planerar och genomför lektionerna tillsammans.

Undervisningen

Du får träna på att sjunga och gestalta sångtexter, du får dansa och lära dig grunderna i scenisk gestaltnig. Målet är att kunskaperna skall vävas samman till ett musikalnummer och för de mer avancerade en hel musikaluppsättning.

Lokaler

Undervisningen för musikalgrupperna sker i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården, här har vi tillgång till dansstudios och en riktig scen.

Ämnesplan musikal

MiniMusikal (åk 3-4)
Minimusikal är en första introduktion till ämnet musikal. Det är kursen för dig som vill kombinera dans och sång. Vi kommer att jobba med grundläggande sång- och dansteknik och övar enskilda musikalnummer som vi sedan framför inför publik.

Mellanmusikal (åk 5-6)

Här fokuserar vi på sången och dansen men vi börjar även jobba sceniskt med uttryck och lite repliker. Inga förkunskaper krävs. Terminen avslutas med ett framträdande på egen hand eller i en gemensam föreställning med andra ensembler inom Kulturskolan.

Musikalensemble
För att gå musikalensemble förutsätts att du har goda förkunskaper inom en av de tre disciplinerna dans, sång eller teater. Du får vara med om det intensiva och roliga arbetet som det innebär att tillsammans sätta ihop en hel föreställning. För att det ska vara genomförbart krävs hög närvaro samt att du avsätter tid utöver lektionerna för instudering av sång, text och koreografi.

 

Läsåret 2016/2017
OBS! Dag och tid kan komma att justeras.

   
Minimusikal
åk 3-4
Onsdagar, 1600-1650
Danderydsgården
Rock'n rollers Club
åk 3-5                (start i oktober)

Tisdagar, 1430-1530

Onsdagar, 1430-1530

Vasaskolan

Brageskolan
MellanMusikal
åk 4-6
Tisdagar, 1540-1710
Danderydsgården
MusikalEnsemble
åk 7-Gy3
Tisdagar, 1715-1945
Danderydsgården

 

 

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Kristina Nordblom (mellanmusikal, musikalensemble)

Gunnar Olofsson (minimusikal, Rock Brage)