Sång, Kör och Sångverkstad

Sång är ett instrument man alltid bär med sig och det är härligt att sjunga!

Undervisning

På sånglektionerna får du lära dig andningsteknik, att vidga din rösts omfång, hitta styrka i din röst, gehörsträning och sjunga olika musikstilar. Du får också jobba med scennärvaro och hur du framför en text på bästa sätt. Undervisningen sker i första hand i mindre sångensembler och i våra körer.

Sångverkstad (7-8 år)
Sångvekstad vänder sig till dig i åk 1 och 2 och ges på vissa skolor. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Syftet är att ge barnen en bra allmänmusikalisk grund så att de i ett nästa steg skall kunna välja valfritt instrument eller annan konstform. Vi har en lektion i veckan som ligger i anslutning till skoladagens slut. Vi framträder även under läsåret.

Kulturskolans körer (7-12 år)
Vi arbetar med sånger, sångteknik och notläsning på ett lekfullt sätt. Vi går sedan vidare och arbetar då även med enkel stämsång. Vi sjunger en blandad repeteor och uppträder inför publik.
- Kulkören (åk 1-2)
- Young voices (åk 3-4)
- Turkören (åk 1-2)
- Enebykören (åk 3-4)
- Balderkören (åk 2-3)

Ämnesplan Sång

Sångstudio (9-19 år)
Sångstudion vänder sig till dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre. Du har sånglektion i grupp en gång i veckan med fokus på att utveckla din sångröst. Du erbjuds medverka vid enstaka konsertframträdande under läsåret.

Sångensemblelinjen (10-19 år)
Att gå på sångensemblelinjen innebär att du har två lektionstillfällen per vecka, varav den ena är en ensemblerepetition. Det här kräver ett större engagemang och att du vill satsa lite extra. I gengäld får du möjlighet att utvecklas i snabbare takt, ta ett större ansvar och vara en aktiv del i din ensemble där du också får ett socialt sammanhang. Vi arbetar projektbaserat och medverkar i olika konsertsammanhang under läsåret. Kontakta din lärare om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig.  Våra ensembler
Läsåret 2016/2017
OBS! Dag, tid och lokaler kan komma att justeras.

Sång,     
10-19 år
Dag/tid varierar mellan lokalerna.
Måndag-fredagar, eftermiddag-kväll.

Danderydsgården
Stocksundsskolan
Vasaskolan
Kevingeskolan
Turkören,
åk 1-2
Måndagar, 1445-1535 Enebyskolan
Balderskören,
åk 2-3
Torsdagar, 1345-1445 Baldersskolan
Enebykören
åk 3-4 
Måndagar, 1540-1630 Enebyskolan
Ny kör Danderydsgården
åk 3-4 
Tisdagar, kl 1630-1720 Danderydsgården
Kulkören,
åk F-2
Tisdagar, 1730-1820 Danderydsgården

Förberedande musikklass, Ht15
åk 3 och åk 6 

Intensivkurs, 
7 lektioner under v 45-51,
dag/tider varierar.
 Flera platser

 

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Helena Mannermo Spering (sång, Kulkören, Young voices)

Annika Lind (Balderskören)


Maria uddunge (sång, förberedande musik)


Gunnar Olofsson (sång, Tur- och Enebykören)