Harpa, Harpa- och Folkmusikverkstad

Harpan har i alla tider trollbundit med sin magiska klang och rika övertoner och förekommer ofta i sagor och sägner.

Det finns många olika typer av harpor. De stora pedalharporna används ofta i solokonserter, i orkester eller vid operan. Den keltiska harpan är användbar i folkmusiken, i tidig musik och barockmusik eller i alla sammanhang där man behöver spela utomhus. Den keltiska harpan finns i många olika storlekar från den lilla med kanske bara 22 strängar till större modeller med upp till 38 strängar eller mer.

Undervisningen

Vi spelar musik från olika genrer och utifrån elevens nivå och intresse. Undervisningen grundar sig i huvudsak på gehörsspel men på sikt spelar vi även efter noter. Vi skapar en grund för improvisation och komponering.

För elever i åk 1 och 2 finns Folmusikverkstad och Harpaverkstad. Där får du på ett lekfullt sätt och i grupp prova på och lära dig grunderna. Lektionerna innehåller olika moment som spel, sång, rytm- och pulsövningar. Framträdanden ingår också i undervisningen.

Är du lite äldre och vill lära dig spela harpa, så har vi mer traditionell undervisning. Efter något år har du möjlighet att välja ensemblelinjen, då spelar du två gånger i veckan samt övar aktivt hemma.

Lokaler

Undervisningen i harpa sker i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården, Noragårdsvägen 27.

Ämnesplan harpa

Instrument
Via Kulturskolan har du möjlighet att till en början hyra en harpa, du betalar då en terminshyra.

Harpaverkstad (7-8 år)
Harpaverkstad vänder sig till barn i åk 1 och 2. Syftet är att på ett lekfullt sätt lära sig börja spela på harpa. Lektionen består av spel på instrument, lek och sång. Barnen får en bra allmänmusikalisk grund så att de senare kan välja valfritt instrument eller annan konstform. Vi framträder även under läsåret. Instrument finns på plats (ej hemlån) och ingår i kursen.

Folkmusikverkstad (7-8 år)
Folkmusikverkstad vänder sig till barn i åk1 och  2 och ges ute på vissa skolor. Lektionerna ligger i anslutning till skoldagen. Syftet är att på ett lekfullt sätt lära sig börja spela på ett instrument (harpa, och slagverk). Lektionen består av spel på instrument, lek och sång. Barnen får en bra allmänmusikalisk grund så att de senare kan välja valfritt instrument eller annan konstform. Vi framträder även under läsåret. Instrument finns på plats (ej hemlån) och ingår i kursen.

Folkmusikstudio/ensemble (9-19 år)

Harpastudio
(9-19 år)
Harpastudion vänder sig till dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig spela harpa. Vi spelar musik utifrån gruppens intresse och nivå, vi lär oss grunderna för improvisation och komponering. I huvudsak gehörsspel men på sikt även efter noter. För så väl helt nybörjare som för dig på en mer avancerad nivå. Det är en fördel om du har eget instrument, via Kulturskolan finns ett fåtal harpor att hyra under en begränsad tid.

Ensemblelinjen – harpa (10-19 år)
Att gå på ensemblelinjen innebär att du har ett större engagemang där du förväntas vara en aktiv del av ensemblen. Du har möjlighet att utvecklas snabbare, bli bättre på ditt instrument och får delta i ett socialt sammanhang. Medlemmarna i ensemblen har två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemblerepetition. Kontakta din lärare  om du är intresserad så  kan ni tillsammans avgöra om det passar dig.

     

 

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Ismhani Björkman (harpa)