Dirigent

Blåsorkestrar

Orkestrarna är navet i vår blåsundervisning och spellektionerna är i första hand ”support” till orkestrarna. Satsningen på orkester ger medlemmarna möjlighet att utvecklas snabbare och bli än bättre på sitt instrument – en god och rolig förberedelse för ett livslångt musicerande!

Undervisningen

Som elev på Kulturskolan är målet inte bara att du skall lära dig ett instrument. Du ska även ges möjlighet till att öva scenframträdande genom att uppträda inför publik och spela upp inför din grupp. Att samspela och att lära sig att både ge och ta plats i gruppsituationer är ett viktigt inslag i undervisningen.
Att vara med i en av orkestrarna innebär att du spelar två gånger i veckan, dvs du har orkesterrepetition samt ytterligare ett lektionstillfälle. I gengäld förväntas de som väljer orkesterverksamheten vara en del av ”laget” och medverka aktivt för att utveckla såväl sitt eget spelande som orkestern.

Lokaler

Orkestrarna repeterar i Kulturskolans lokaler på Danderydsgården. Konserter och andra framträdande sker dock på olika platser.

Orkestertröja

Våra blåsorkestrar skall ha en gemensam "uniform" framöver i form av en svart orkestertröja. Orkestertröjan används när vi har konserter och uppträder gemensamt i olika sammanhang. Tröjan är en svart piké med orkesternamnet tryckt på ryggen samt en liten logotyp på höger bröst. Tröjan kostar 290 kr och beställs i början av höstterminen.

Ämnesplan Orkester

Danderyd Small Band
Danderyd small band är vår första blåsorkester. Den börjar man spela i efter ungefär ett år av instrumentallektioner. För dig som är ca 10-12 år.
Kunskapskrav: kunna spela och läsa minst 6 noter, börjat Startklart 2 eller liknande.
Mål: kunna grunderna för orkesterspel, dvs använda nyanser, olika tempi, artikulation, följa en dirigent. Vi spelar i Mörby Centrum, besöker en kulturskola i stockholms området.

VIP Orkestern

VIP orkestern är en blåsorkester för de som spelat minst ett år i Danderyd small band och är ca 11-16 år.
Kunskapskrav: kan spela och läsa minst en oktav, börjat i Blåsbus 2 eller liknande.
Mål: att kunna spela orkester mer än bara grunder, samspel, intonation och marschera. Vi spelar allt från marscher till Jazz och Rock och ger olika konserter i kommunen så som Cedergrenska Tornet, nationaldagsfirandet samt reser till RUM-festivalen.

Danderyd Big Band
Kulturskolans storband är den älsta av våra blåsorkesterar. Den har vanlig storbandssättning, dvs trumpeter, tromboner, saxar och komp. För äldre elever ca 14 år och uppåt.
Kunskapskrav: ha god notvana, spelat ut Blåsbus 3 eller liknande, har spelat i orkester tidigare. Mål: ha reportoarkännedom i storbands genren, kunna olika stilar så som jazz, funk, latin med mera. Kunna grunderna i improvsation. Repertoaren är blandad men är alltid typisk för ensembleformen. Vid tillfälle så tar vi in en vokalist.

Läsåret 2016/2017

Onsdagkvällar samlas alla Kulturskolans orkestrar för repetition på Danderydsgården. Vi repar var och en för sig, men även tillsammans och inför speciella evenemang.
Du bör vara på plats 10 minuter före utsatt tid för att vara spelklar!

Danderyd Small Band Onsdagar, kl 1710-1750
VIP Onsdagar, kl 1800-1855
Danderyd Big Band Onsdagar, kl 1910-2030

 

 

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!


Kajsa Apel (Danderyd Small Band)

Magnus Hedenborg (VIP Orkestern, Danderyd Big Band)