Kurskatalog

Du hittar och bokar våra kurser i vår kurskatalog!

Höstens kurser 2018
Befintliga elever: Inga elever är automatiskt återanmälda. Däremot erbjuds elever som redan går på Danderyds kulturskola förtur till sina platser fram till den 13 augusti. Erbjudandet finns på respektive elevs målsmanskonto i StudyAlong. Om förturen inte nyttjas i tid, hänvisas  eleven till de lediga platser som finns i kurskatalogen från och med den 16 augusti. Så här svarar du på erbjudandet!

Nya elever: Kurskatalogen öppnar den 16 augusti med höstens lediga platser. Ni söker plats och betalar dem direkt via kurskatalogen. Kurskatalogen fungerar som en webbshop, du väljer en kurs, därefter registrera du ett konto och betalar kursen direkt.

Kurskatalogen är nu stängd och öppnar den 16 augusti med höstens lediga platser! 

KURSKATALOG  


Bokning av plats sker genom att du köper en plats via vår kurskatalog StudyAlong. Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner kursen för betalning. Vänligen notera aktuella boknings- och betalvillkor.

Inget kösystem
Vi har inget kösystem, saknar kursen lediga platser, kan du dock göra en intresseanmälan. Det innebär att du får ett mail när nya platser läggs upp i kurskatalogen.

Alla kurser gäller endast en termin
För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i  Studyalong. Denna kurs måste du köpa inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.