Avgifter

Kulturskolans verksamhet bedrivs på uppdrag av kommunen och är i första hand till för barn/unga boende i Danderyd eller som går i skola i Danderyd.

  De terminsavgifter som gäller för Kulturskolan bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen. 

  För 2018 gäller följande terminsavgifter:

  Ämne

  Omfattning

  Avgift

  Instrument, Sång, Teater
  Rockskola, Bild/Form, Dans,
  Stråk/Brasslek, Minimusikal,
  Musik/media, Film, Blås/Flöjtverkstad,
  Teaterverkstad, Teaterlinjen

  per termin

  1.720 kr*

  Körsång

  per termin

  1.000 kr*

  MellanMusikal 
  Barndans, barnbalett 2-5 år
  Studioteknik/Musikproduktion
  Musikalensemble

  per termin
  per termin
  10 ggr
  per termin

  2.445 kr*
  1.550 kr*
  2.000 kr
  3.000 kr*

  Intensivkurs, förberedande

  7 lektioner

  1.400 kr

  Orkester

  Ingår i ensemblelinjen  

  Instrumenthyra

  per termin

  515 kr**

  Mitterminsstart: Elever som erbjuds plats efter
  den 1 april respektive 1 november erhåller
  justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte
  avgifterna under pågående termin.

  halv termin

  860 kr


  * Garanterade tillfällen

  Elever som undervisas i kurser/ämnen med hel terminsavgift garanteras minst 26 erbjudna tillfällen per läsår (ht+vt). Med "tillfälle" avses en lektion, framträdande, repetitioner etc. Med erbjudna menar vi att läraren finns på anvisad tid och plats. Gäller ej baby-, barn- och vuxengrupper eller kortare kurser. 

  **Instrumenthyra

  Hyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras full avgift.