Bild

Bildundervisningen på Mörbyskolan strävar efter att visa på konstens och bildens rikedom och styrka som språk och kommunikationsredskap.

Eleven skall kunna förstå och utöva grunderna i det språket. Målet för undervisningen är att eleverna skall arbeta med att skapa egna bilder och utveckla sin fantasi och kreativitet. Vi har pågående  elevutställningar i hela skolan för att berika vår miljö och lyfta fram eleverna. På Mörbyskolan har vi varje år en filmfestival för eleverna i åk 9 där eleverna visar upp sina egna filmer, vilket brukar vara en given succé sista skolveckan.