Engelska

Alla elever på Mörbyskolan ges möjlighet, att på olika nivåer, öva sig i att diskutera och argumentera kring aktuella frågor samt innehållet i olika slags texter. Målet är att våra elever ska känna trygghet och våga använda språket samtidigt som de tränas i att uttrycka sig alltmer korrekt i tal och skrift.