Textilslöjd

I Slöjdundervisningen på Mörbyskolan arbetar vi medvetet med att bygga upp elevernas tilltro till den egna förmågan att slöjda. Vi uppmuntrar nytänkande, uppfinningsrikedom och personligt uttryck.

I år 7 börjar vi med grundläggande tekniker och sammanhållna arbetsområden, t ex maskinsömnad respektive järnsmide. I år 8 får eleverna finmotoriska utmaningar då vi arbetar med stickning och virkning respektive ”trådslöjd”. I år 9 får eleverna möjlighet att planera individuella projekt. Variationsrikedomen brukar bli stor, både när det gäller materialval, tekniker och produkter.
I slutet av varje slöjdlektion skriver eleverna loggbok. I den har de möjlighet att reflektera över gjorda erfarenheter och bli medvetna om sitt eget lärande. Loggboken används även till skisser och planering. I år 9 skriver alla elever en projektredovisning där anteckningarna i loggboken är ett bra stöd.