LC och Vuxenteam

Allmänt

All form av kränkande behandling stoppas genom att:

  • Alla på skolan ansvarar för att reagera, gripa in och rapportera kränkande beteenden.
  • Personal och i viss mån FFF-are arbetar för att motverka och förhindra kränkande behandling, samt föregår med goda exempel.
  • Vuxenteamet har vid fall av kränkande behandling enskilda samtal.

Vuxenteamet får kännedom om kränkande behandling genom att arbetslagen, övrig personal, elever eller föräldrar anmäler. Det finns även möjlighet att göra anonyma anmälningar i en brevlåda som finns utanför kurators rum eller skicka meddelande till vuxenteamet via Schoolsoft via skolkuratorn.

Läs mer i Mörbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trivselenkäter är ett annat sätt att fånga upp kränkande behandling och görs av alla elever varje termin.