FFF 2016

FFF- Fighting for Friendship

Klasstödjare/FFF (Fighting For Friendship) På skolan finns FFF-are, två elever ur varje klass, som deltar i det förebyggande arbetet för en trivsam skola.

FFF-arna kan alltid kontakta och rapportera till Vuxenteamet. FFF-arna träffar Vuxenteamet vid ett lektionstillfälle var tredje vecka. På dessa träffar diskuteras och genomförs utbildande övningar som FFF-arna även kan genomföra i sina klasser. Vi samtalar också om läget på skolan.

På FFF-mötena planeras också årligen återkommande förebyggande aktiviteter, såsom sjuornas dag och temadagar.