Kurator

Du är välkommen att vända dig till kuratorn om du behöver stöd, råd eller bara behöver prata igenom något. Kuratorn kan också vid behov hänvisa dig vidare.

Annica Bennhult

Tfn: 08-568 914 44
E-post:  

  • Kuratorn är skolans psykosociala resurs.
  • Kurator har tystnadsplikt.
  • Kurator arbetar förebyggande och akut i professionella samtal, t.ex. med föräldrar i ungdomsfrågor, stödsamtal, konflikthantering, gruppsamtal och handledning/konsultation till lärare.
  • Kuratorn samarbetar med föräldrar och lärare omkring barn i behov av särskilt stöd.
  • Kuratorn samordnar skolans arbete mot kränkande beteende.