Skolsköterska

I Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) på Mörbyskolan arbetar skolsköterska Katarina Lindholm och skolläkare Ylva Norlander.

Skolsköterska Katarina Lindholm arbetar:

Måndag   07:30 - 16:00
Tisdag   07:30 - 16:00
Onsdag   07:30 - 16:00
Torsdag   07:30 - 16:00
Fredag   07:30 - 16:00


Tfn:
08-568 914 45
E-post:
 

Skolläkare Ylva Norlander har mottagning på skolan ungefär en gång/månad (kontakt via skolsköterskan).

Kontaktuppgifter till skolsköterskan:

Telefonnummer: 08-568 914 45

E-post:

Hälsoundersökningar

Skolsköterskan följer elevernas fysiska tillväxt och utveckling. Hälsoundersökning görs i årskurs 8 (hälsosamtal, kontroll av längd, vikt, rygg). Skolläkarundersökning erbjuds vid behov. Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) ägnar särskild omsorg åt barn med särskilda behov, psykiska eller fysiska svårigheter eller andra situationer där speciella åtgärder i skolan behövs. Detta görs i samarbete med föräldrar och andra berörda.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har givetvis tystnadsplikt.