LC och Vuxenteam

Vuxenteam

Vuxenteamet består av kurator och en grupp lärare som har till uppgift att stödja FFF-gruppen och arbeta mot kränkningar på skolan samt arbeta förebyggande och främjande.

Vuxenteamet har konferens varje vecka för planering av likabehandlingsarbetet och beslut om åtgärder och uppföljning kring kränkningsincidenter.

Vuxenteamet arbetar med elevernas sociala välbefinnande. Det viktigaste styrdokumentet i det arbetet är Mörbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Redan 2005 fick Mörbyskolan ett hedersomnämnande från Emerichfonden för vårt fina likabehandlingsarbete med motiveringen: "mot våld och mobbning som främjar medmänsklighet och omtanke". Vi driver ett ständigt utvecklingsarbete inom området och anpassar verksamheten efter nya lagar, riktlinjer och utvärderingar.