Mörbyskolan_ovrig_personal_2018

Övrig personal

Rektor

Isabel Rodriguez 
08-568 914 42

Biträdande rektor

Bengt Axelsson
08-568 914 43

Expedition

Katarina Anderberg  
Annica Dämfors
08-568 914 40

IT-admin/Webredaktör

Robin Ljung Bjuggfält 08-568 914 51

Vaktmästare

Staffan Welander   
08-568 914 47

Skolsköterska

Katarina Lindholm
08-568 914 45 

Skolläkare

Ylva Norlander (kontaktas via skolsköterskan) 

Studie- och yrkesvägledare

Marika Kedland
08-568 914 46

Kurator

Annica Bennhult
08-568 914 44  

Bibliotek

Marikka Patrakka
08-568 914 49

Skolmåltidsavdelning

Anette Niklasson, Kökschef