Övrig personal - Danderyds kommun

Övrig personal

Rektor

Isabel Rodriguez 
08-568 914 42

Biträdande rektor

Bengt Axelsson
08-568 914 43

Expedition

Katarina Anderberg  
Björn Stavre
08-568 914 40

IT-admin/Webredaktör/Skol-DM

Björn Stavre

IT-stöd

Robin Ljung Bjuggfält

Vaktmästare

Staffan Welander   
08-568 914 47

Skolsköterska

Katarina Lindholm 
08-568 914 45 

Skolläkare

Ylva Norlander (kontaktas via skolsköterskan) 

Studie- och yrkesvägledare

Marika Kedland
08-568 914 46

Kurator

Kajsa van den Boom
08-568 914 44  

Bibliotek

Marikka Patrakka
08-568 914 49

Skolmåltidsavdelning

Anette Niklasson, Kökschef Sanny Einarsson, Biträdande Kökschef

08-568 914 48

Elevassistenter

Anton Nilsson Maria Bengtsson  
Robin Ljung Bjuggfält Hamama Fransi