Ansökan

Mörbyskolan är en kommunal skola som är öppen för alla sökande, oavsett vilken kommun de bor i, dock har elever som är skrivna i Danderyds kommun företräde. Om antalet sökande överstiger antalet platser sker intagning enligt närhetsprincipen.

Ansökan till årskurs 7

Ansökan till skolor inom Danderyds kommun görs på kommunens hemsida.
Intagningsprov till Spetsutbildningen i matematik sker 10 februari 2018.

Ansökan görs from 9 januari tom 8 februari via skolvalssystemet i Danderyd24

Du ansöker först samma år det är aktuellt att börja i årskurs 7. Ansökan görs endast från mitten av januari till mitten av februari.

Spetsutbildningen i matematik

Väl inloggad i Danderyd24 så väljer man Mörbyskolan Spetsmatematik. 

Den 10 februari 2018 kommer antagningsprovet skrivas. Antagningsprovet består av en enskild skriftlig del samt en gruppuppgift. Medtag ett rekommendationsbrev från nuvarande undervisande matematiklärare och lämna vid provtillfället alternativt maila över en inscannad kopia till  ().

Rekommendationsbrev Spetsmatematik 2018

Ansökan till år 8 och 9

I mån av plats tar vi även emot elever till årskurs 8 och årskurs 9. För information om det finns plats eller om du vill ställa dig i kö, maila .

Kommunens riktlinjer när det gäller ansökan

Från annan kommun?

Bor ni i annan kommun än Danderyd och ska börja på Mörbyskolan var god fyll i denna framställning.

Framställning skolpeng annan kommun