Spetsmatematik Logo

Spetsmatematik

Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda spetsutbildning i matematik. Mörbyskolan var en av tre skolor i Sverige som från och med läsåret 12/13 beviljades av Skolverket att bedriva spetsutbildning i matematik. Det är nationell antagning, vilket innebär att det inte tas hänsyn till bostadsort vid ansökan utan rekryteringen bygger på ett antagningsprov, en intervju och ett rekommendationsbrev.

Spetsmatematik hos Tobii
I oktober 2015 hade vi förmånen att få besöka teknikföretaget Tobii. Där fick vi veta hur matematik kan användas för att utveckla en sådan spännande produkt som ögonstyrning. Vi fick bland annat testa på att spela dataspel, enbart genom att använda ögonen!

Spetsutbildningen är till för dig som har en extra fallenhet för matematik och känner att du vill ha en större utmaning i ämnet. Du får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper i en grupp med likasinnade elever.

De elever som läser spetsutbildningen har mer matematik varje vecka, eftersom man även läser matematik som Elevens val. Dessa elever går utspridda i olika klasser, men bildar en egen grupp på matematiklektioner och Elevens val-tid. Eftersom man har mer matematik varje vecka, och dessutom håller ett högt tempo, kommer man innan man har gått ut högstadiet även ha getts möjlighet att läsa och få betyg i gymnasiekursen Matematik 1c.

Undervisningen fokuserar bland annat på problemlösning och man tränas i att kunna värdera olika lösningsmetoder. Eleverna gör flera studiebesök varje år, exempelvis till Vetenskapens hus och till olika företag. Vi deltar också aktivt i olika matematiktävlingar, ofta med mycket goda resultat.

Vinnare HMT 2015
Vi är mycket stolta att Mörbyskolans lag bestående av de tre spetseleverna Fredrik, Ian och Vera blev bästa skollaget i Sverige i Högstadiets Matematiktävling år 2015, de trumfade ut ca 200 konkurrerande skolor

Här är några tankar från elever som går eller har gått spetsutbildningen:

   Det bästa med spetsutbildningen är att man aldrig behöver oroa sig för att det kommer bli tråkigt.

   På spetsutbildningen i matematik behöver vi inte räkna sån't som vi redan kan, det är så skönt!

   Det motsvarar mina förväntningar och är nog nästan bättre än jag trodde!

   Det går snabbare framåt och jag lär mig mer.

   Vi har många redovisningar och genomgångar istället för att bara räkna i boken.

Spetsmatematik
Spetsmatematikseleverna i åk7 genomför en övning under en workshop där man använder kroppen för att lösa problem

Söka till spetsutbildningen
Mellan 8/1 - 7/2 öppnar skolvalet i Danderyd24 . Väl inloggad så väljer ni Mörbyskolan Spetsmatematik. 

Den 21 Januari 2019 kommer antagningsprovet skrivas. Antagningsprovet består av en enskild skriftlig del samt en gruppuppgift.

Anmäl dig till antagningsprovet till eller skriv upp dig på öppet hus.

Medtag ett rekommendationsbrev från nuvarande undervisande matematiklärare och lämna vid provtillfället alternativt maila över en inscannad kopia till  ().

Rekommendationsbrev Spetsmatematik 2018