Projekt

Skolbibliotekarien har regelbundna bokprat, läsgrupper och undervisning i bibliotekskunskap med klasserna. Tillsammans med lärarna spånar bibliotekarien också fram andra roliga läsprojekt som kan planeras in utöver ovanstående. Läs mer nedan om de olika projekten.

Bokprat

Bibliotekarien har som mål att bokprata, dvs. lästipsa om nya böcker en gång/termin i varje klass. Eleverna kan på så sätt introduceras till olika typer av litteratur och genrer, även faktaböcker och blir kanske lässugna på helt andra böcker än de de vanligtsvis bruka läsa.

Läsgrupper

Skolan har s k läsgrupper för år 2 (vårterminen), år 3 (höstterminen) och år 4 (hela läsåret). Det innebär att klasserna varvar läsning hemma med att 3 gånger (à 40 min) per vecka läsa högt i grupp med en ledare. En av dessa grupper kommer till biblioteket och läser med bibliotekarien. Varje tillfälle inleds med språklekar som stimulerar barnens språksinne och ökar deras språkliga kreativitet. Dessa språklekar har satts ihop av skolans språkpedagog.

Pinkod & biblioteksbesök

I år 3 får barnen komma till skolbiblioteket för att få veta vad man kan göra där, vilka böcker som finns, hur viktigt det är med ordning och reda samt vilka låneregler som finns. De får också sin pinkod och vi visar hur man lånar själv i datorn.

Biblioteksundervisning

Under år 4 får eleverna komma till biblioteket för ytterligare en genomgång av de böcker som finns i ett bibliotek mer generellt, hur de står i just deras skolbibliotek, hur man söker i katalogen efter böcker på titel, författare och ämne, och hur man ser om boken finns inne eller om den är utlånad och var exakt den står i biblioteket. Vad kan man titta efter i biblioteksrummet för att få reda på vilka böcker som står var?