Sök och låna

Sökkatalogen

Se om boken du vill låna finns i skolbiblioteket med hjälp av sökkatalogen. OBS: Den har en inställning som gör att man endast ser vilka böcker som skolbiblioteket har.

Om den bok du söker inte finns på skolbiblioteket kan du se vilka av de andra stora biblioteken i Danderyd som har boken i den stora sökkatalogen och sedan gå dit och låna den, t ex till Djursholms bibliotek vid torget.

Lånekort

Du kan också låna om dina böcker direkt i sökkatalogen med lånekort och pinkod och slipper påminnelser.

Hur man gör

Logga in med lånekortsnummer + pinkod. Om du inte har en pinkod redan ber du skolbibliotekarien lägga in en åt dig.
Markera i rutorna till höger för de böcker du vill låna om.
Nytt återlämningsdatum (förfallodatum) syns nedan till höger. Det skriver man skriver upp någonstans!

Låneregler

Tänk - det är gratis att låna på bibliotek! Men som låntagare har man inte bara rättigheter utan också vissa skyldigheter, nedan står det om våra låneregler.

Lånekort

Varje elev från F-klass och uppåt får ett lånekort gratis, vilket går att använda på samtliga bibliotek i kommunen. Eleverna kan också hämta ett lånekort på något av kommunens bibliotek, men måste ha mamma eller pappa med sig. Om man förlorar bibliotekskortet kostar det 25 kr att få ett nytt och en förälder måste vara med.

Låna böcker

Normal lånetid är fyra veckor (förutom enstaka titlar som har två veckors lånetid). Alla elever från år 3 ska kunna låna böcker själva i skolbibliotekets dator med lånekort och pinkod.

Försenad bok

Blir man försenad med sina titlar skickar skolbiblioteket ut en påminnelse  - antingen som brev via läraren till eleven eller via e-postadress till målsman om sådan finns. Om boken inte lånas om eller återlämnas skickas en räkning på 140 kr som målsman blir skyldig att ersätta boken med.

OBS: Som låntagare är man också skyldig att meddela ny adress, e-postadress och nytt telefonnummer. Kontakta något av biblioteken i kommunen.