Utlåning

Lånekort

Varje elev från F-klass och uppåt får ett lånekort gratis, vilket går att använda på samtliga bibliotek i kommunen. Eleverna kan också hämta ett lånekort på något av kommunens bibliotek, men måste ha mamma eller pappa med sig. Om man förlorar bibliotekskortet kostar det 25 kr att få ett nytt.

 

Låna böcker

Normal lånetid är fyra veckor. Alla elever från år 3 ska kunna låna själva i skolbibliotekets dator med lånekort och pinkod.

 

Försenad bok

Blir man försenad med ett lån skickar skolbiblioteket ut en påminnelse – antingen som brev via läraren till eleven eller via e-postadress till målsman om sådan finnes. Som låntagare är man också skyldig att meddela nya adress, e-postadress och nytt telefonnummer. Kontakta något av biblioteken i kommunen.