Kurator

Kontakt

Skolkurator
Catrine Blossby är föräldraledig,
under hennes förldraledighet har vi en vikarierande kurator.

Eva Carlström Wedberg
Telefon 08-568 914 75