Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner på Vasaskolan.

Adress

Vasaskolan
Box 124
Vendevägen 30
182 05 Djursholm
Expedition 08-568 914 70


Sjukanmälan av elever
Sker först och främst via danderyd.schoolsoft.se/vasaskolan

Rektor
Peter Odenlind
Telefon 08-568 914 72 

Biträdande rektor
Christel Pedersen
Telefon 08-568 914 90

Skolintendent
Ralph Glûckman
Telefon 08-568 914 73


IT-ansvarig och Skoladministratör
Ulf Lundén
Telefon 08-568 914 70

Skolläkare
Ylva Norlander

Skolsköterska
Sara Nyquist
Telefon 08-568 914 74


Skolkurator
Catherine Blossby
Telefon 08-568 914 75


Skolbibliotekarie
Elsmari Arlestedt
Telefon 08-568 914 95


Personalens e-postadresser är uppbyggda enligt följande
.
Med reservationer för vissa undantag.