Arbetslag Resursklasserna och Vasaborg

Vi upplever det som mycket positivt att integrera grupper med olika undervisningsformer i vår skola. Eleverna lär känna varandra och respektera varandras olikheter.

Vi vill att eleverna skall få trygghet, självförtroende, glädje och användbara kunskaper. Det blir den fasta grund de sedan bygger vidare på i livet. Vasaskolan har mindre undervisningsgrupper inom autismspektrum.

Besök gärna sidorna för Resursklasserna och Vasaborg.