Likabehandlingsplan

Vi på Vasaskolan vill att alla elever skall ha framgång i sina studier och nå goda kunskaper, som de kan utveckla i ett vidare perspektiv. För att de skall nå detta mål behöver de känna trygghet i skolan, tillit till vuxna och trivsel i kamratgruppen. För att ge varje elev förutsättningar att nå detta mål, är arbetet med att förebygga och åtgärda alla former av kränkande behandling mycket viktig.

På Vasaskolan arbetar vi med en "Lösningsinriktad pedagogik" (LIP). Detta innebär att vi lyfter fram elevens resurser och kompetens och fokuserar på det som fungerar. Genom nya infallsvinklar skapas annorlunda tankar och konstruktiva lösningar.

En ny likabehandlingsplan är under bearbetning och kommer att läggas ut snarast.