Skolrådet

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta.

Skolrådets roll och målsättning

Skolrådet innebär en kontakt mellan föräldrar och skola där föräldrarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka detta. Skolrådet är föräldrarnas språkrör och består av 1-2 valda representanter från varje klass. För skolans personal är skolrådet viktigt för kontakten hem – skola, både genom att vidarebefordra synpunkter från hemmen, men också genom att skolrådet kan hjälpa till att föra ut information i viktiga frågor. Skolrådet verkar för att skolan skall bli bättre genom att:

 • Sätta eleven i centrum
 • Vara rådgivande till rektor innan viktiga beslutVerka för samförstånd och en positiv anda
 • Informera och öka kunskapen om verksamheten bland föräldrar
 • Engagera och mobilisera föräldrar när så behövs (t.ex. vid mobbing)
 • Möjliggöra för föräldrar att aktivera sig mot t.ex. kommunen i viktiga frågor

Som framgår av detta är skolrådet vare sig en klagomur eller en enkel informationskanal från skolledning till föräldrarepresentanter.

Möten

Skolrådet träffas ca 3-4 gånger per termin. Kallelse och dagordning går ut via e-post till alla representanter samt ligger på hemsidan. Protokoll läggs ut på hemsidan och schoolsoft.

Arbetsgrupper

Skolrådet verkar inom fem grupper: Trafik, Kommunikation, Ekonomi, Värdegrund, Hälsa och skolmat.

Principer för hur vi arbetar tillsammans

Effektiviteten i skolrådet beror i väldigt hög grad på vår förmåga att hitta ett praktiskt och konstruktivt arbetssätt. Vi har, gemensamt med skolledningen, slagit fast ett antal principer för hur vi bäst arbetar tillsammans.

 • Högsta möjliga transparens. För att vi skall kunna addera värde i skolrådet måste vi vara insatta i viktiga frågor och fakta. Dessutom måste vi få information i god tid innan det blir för sent att påverka beslut.
 • Bättre kommunikation mellan representanter och övriga föräldrar. Målet är att göra skolrådet mer relevant för fler föräldrar. Vi kan bli mycket bättre på att engagera och involvera övriga föräldrar. Kommunikation och information via hemsida och e-post samt informera om skolrådet på föräldramöten. 
 • Gemensamt satt agenda. Agendan bör spegla de frågor föräldrarna just nu upplever som viktigast.
 • Aktiva arbetsgrupper med samtliga som deltagare.
 • Uppföljning av vad vi faktiskt åstadkommer. Kommunicera vad skolrådet åstadkommer.
 • En genuint konstruktiv ton och dialog. Skolrådet är till för att göra skolan bättre genom samverkan mellan skola och föräldrar. Vi måste vara villiga att diskutera känsliga frågor, att framföra starka synpunkter, men ändå ha en konstruktiv dialog. Vi har självklart inte alltid samma utgångspunkt i frågorna, men alla vinner på en öppen debatt.