Resursklasserna F-6

Vasaskolan erbjuder särskilda undervisningsgrupper, resursklasser F-6, för elever som på grund av sin funktionsnedsättning inom AST (autismspektrumtillstånd) har svårt att gå i vanlig klass på heltid. Eleverna följer grundskolans läroplan. Vi tar i första hand emot elever från Danderyds kommun. Verksamheten startades 1999.

Pedagogerna arbetar med tydliggörande pedagogik. Det innebär att vi tydliggör skoldagen, händelser och situationer med visuellt stöd som till exempel bildscheman, tidshjälpmedel och seriesamtal.  Pedagogerna har ett lågaffektivt förhållningssätt. Det innebär att vi skapar en lugn miljö genom att vi själva behåller lugnet. Vi utgår ifrån att alla elever vill lyckas.