Nominering till ungdomsledare 2019

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Ungdomsledarstipendiet tilldelas personer som genom aktivt föreningsarbete bidragit till föreningens utveckling. Ungdomsledarstipendiet delas ut på Djursholms slott den 6 juni varje år, i samband med nationaldagsfirandet där.

Beslut om vilka som ska motta Danderyds kommun ungdomsledarstipendium fattas av Kultur- och fritidsnämnden. Två personer tilldelas stipendiet varje år.

Du som privatperson eller förening kan nominera en ungdomsledare, en person som genom aktivt föreningsarbete har bidragit till föreningens utveckling. Nomineringstiden för 2019 har dock passerats.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta fritidschef Håkan Arfwedson, telefon 08-568 910 82.