Danderyd lyssnar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyd lyssnar är ett projekt där Danderyds ungdomar får en chans att berätta för de vuxna hur de har det och hur de mår.

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Om Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium

Sedan november 2018 pågår projektet Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium (Dagy).

Danderyd lyssnar på Dagy

Föreningslivet

Under november kommer Danderyd lyssnar att presenteras för föreningslivet i Danderyd. Ledarna inom respektive föreningen kommer sedan att arbeta vidare med projektet med "sina" ungdomar.