Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Spice

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66, 182 05 Djursholm

Fritidsgårdschef
Jonas Jonsson

08-568 910 86

Just nu förekommer mycket information i media om unga som tar drogen spice. Men vad är spice och vad händer när någon tar drogen?

Följ länken under det här stycket, där kan du läsa mer om spice. Informationen är framtagen av Kunskapskällar'n i Göteborgs stad. I foldern finns information om vad spice är, hur det påverkar kroppen och vilka bieffekter det kan ge. Längst bak hittar du även information om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Läs mer om spice

Här kan du få bra hjälp

Resursteamet

Stöd till barn och ungdom

Maria Ungdom